Handelsbetingelser

Tilbud:

Afgivne tilbud gælder i 30 dage fra tilbudsafgivelse -med mindre andet fremgår af tilbud/aftale. Alle priser er excl. moms.

Leveringsbetingelser:

Opgivne leveringstider regnes fra modtagelse af de endelige og nøjagtige informationer. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Forsendelse sker på købers risiko - og vi påtager os derfor ikke noget ansvar for forsinkelser, der måtte opstå som følge heraf. Forsendelsesgebyr pålægges forsendelserne. Vi tager forbehold for forsinkelser fra leverandører, force majeure, driftsforstyrrelser, strejker, lockout og andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.

Betaling:

Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud/ordrebekræftelse/faktura. Sker betalingen ikke rettidigt, debiteres vor til enhver tid gældend rente, der fremgår af fakturaerne. Indbetalingen dækker forlods evt. skyldige renter.

Reklamation/returnering/annullering:

Varen skal kontrolleres ved modtagelsen. Evt. reklamation skal ske straks -og senest 8 dage efter modtagelsen. I modsat fald bortfalder retten til reklamation. Vi tager kun varer retur efter forudgående aftale. Vi hæfter ikke for driftstab/indirekte tab, der skyldes mangelfulde eller forsinkede leverancer. Reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling for den leverede vare. Ved evt. mangler, der skyldes fejl begået af os, ombytter vi varen helt/delvist. I tilfælde af omlevering af varen, er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Defekte produkter skal på forlangende returneres til os. Hvor der efter kundens ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at debitere kunden samtlige omkostninger. Vi fraskriver os endvidere ethvert produktansvar i forbindelse med skader, der matte opstå ved brug af vore produkter.

;